Distrikstlag

LSHDB er delt inn i distrikter. Hvert distriktslag har en distriktsleder og et styre som leder distriktets arbeid. Leder og styremedlemmene blir valgt på distriktslagets årsmøte, som i følge LSHDBs vedtekter skal finne sted innen 15 mars hvert år. Pr. 2008 har LSHDB 8 distriktslag som dekker 12 fylker. Nedenfor finner du kontaktinformasjon til distriktslagene.

Oslo, Akershus og Østfold

Hege Dahlen (leder)
Mobil: 970 01 093
E-post: hege.beathe.dahlen@gmail.com

Telemark

Odd Paulsen (leder)
Mobil: 924 17 876
E-post: oddpaul2@gmail.com
Hjemmeside

Midt-Norge og Nordland

Ragnhild Håbjørg (leder)

Rogaland

Leder, Erling Kvalsund
Saudagt.11.A 4012 Stavanger
E-post: ekvals@broadpark.no
SMS: 90163549

Buskerud

Harald Vik (leder)
E-post: haralvik@online.no

Agder

John Sandell (leder)
E-post: johnsandell44@gmail.com

Vestfold

Merethe Karlsen, leder                                                                                                                                                      E-post: mere-ka@online.no

                                                                                                                                                                    

Del denne siden med andre!

Kontrast: svart hvitt kontrastvalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: standard fargevalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: svart hvitt kontrastvalg standard fargevalg