FFO arrangerer erfaringssamling for uføretrygdede 28. april

21. mars 2016FFO ønsker å vite hvordan varig uføre som var uførepensjonister før 2015 opplever det å være uføretrygdet i ny uføretrygdordning. Derfor inviterer vi uføretrygdede til en erfaringssamling i Oslo den 28. april. 

 Vi ønsker å samle om lag 50 personer til å dele av sine personlige erfaringer med den nye uføretrygdordningen. Temaet er knyttet til inntektsendringer, informasjonen fra, og kontakt med NAV og Skatteetaten, samt erfaringer med å kombinere arbeid med trygd.

Dette er en samling som ikke er forbeholdt medlemmer i FFOs medlemsorganisasjoner, eller i andre organisasjoner.

Invitasjonen og påmeldingskjema er lagt ut på ffo.no – se link.

http://ffo.no/Aktuelt/delta-pa-samling-om-uforetrygd/Del denne siden med andre!

Kontrast: svart hvitt kontrastvalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: standard fargevalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: svart hvitt kontrastvalg standard fargevalg