Innkalling til landsmøte 2018

10. februar 2018LSHDB innkaller med dette til Landsmøte tirsdag den 26. juni 2018, kl. 09.00, under vårt sommertreff på Hamar på Hamar Scandic Hotel i tiden 25. juni – 1. juli.

Innkomne saker fra medlemmer som skal behandles på landsmøtet, må være oss i hende senest 25. april 2018.

Invitasjon med foreløpig program for årets sommertreff vil bli sendt ut i løpet av mars.

Det er valg ved landsmøte. Valgkomiteen består av: Leder: Marie Drægni. Medlemmer: Inger Kristin Hauge, Kirsti Fylling og vara Juliane Eftevåg.

Valg på sentralstyret

Kari K. Engan er ikke på valg og har to år igjen av vervet. Åshild Johansen, Sissel Markhus, Odd Paulsen, Bibbi Hagerupsen, Hege Dahlen og er på valg. I tillegg har John Sandell som hadde to år igjen trukket seg fra styret og derfor er denne plassen også på valg. Dette betyr at det skal velges leder for to år, to styremedlemmer for 4 år, et styremedlem for 2 år samt to vara for 2 år.

Landsmøtepapirer blir sendt til påmeldte innen 26. mai 2018

For LSHDBs styre,

v/Åshild Johansen, forbundslederDel denne siden med andre!

Kontrast: svart hvitt kontrastvalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: standard fargevalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: svart hvitt kontrastvalg standard fargevalg