SOLVEIG OG HANS OVIN ANDREASSENS STIFTELSE TIL STØTTE FOR BLINDE OG SVAKSYNTE

10. februar 2016Legatporsjoner utlyses til støttetiltak for blinde/ svaksynte enkeltpersoner eller foreninger som ivaretar blinde og svaksyntes ve og vel.
Tildelinger vil være i størrelsesorden kr 5-10.000 og utdeles den 19. april d.å.
Begrunnet søknad med dokumentasjon av synstap og svak økonomi bes sendt til
BLINDEMISSIONEN IL, v/ Gustav Borch-Nielsen, Postboks 15, Lambertseter, 1101 Oslo
innen 14. mars.

Del denne siden med andre!

Kontrast: svart hvitt kontrastvalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: standard fargevalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: svart hvitt kontrastvalg standard fargevalg