Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste

11. september 2019Rett tolk til rett tid for døve, døvblinde og hørselshemmede.

Kjære alle,

vi er alle godt kjent med at dagens tolketjeneste ikke fungerer optimalt.  

 

På vegne av brukerorganisasjonene Norges Døveforbund (NDF), Hørselshemmedes Landsforbund (HLF),
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) og Foreningen Norges døvblinde (FNDB) sender vi et veikart til ny organisering av tjenesten. Dette er vårt forslag som brukere av tjenesten til hvordan tolketjenesten kan legge problemene bak seg, og hvordan vi kan arbeide sammen for å nå målet: Rett tolk til rett tid.

 

I tråd med CRPD – ingenting om oss uten oss – ber vi om at veikartet blir ivaretatt.

 

Se det vedlagte veikartet.

Veikarttilennynasjonaltolketjeneste(1).pdfDel denne siden med andre!

Kontrast: svart hvitt kontrastvalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: standard fargevalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: svart hvitt kontrastvalg standard fargevalg